Arbeidsrecht


 

U kunt in uiteenlopende situaties in een conflict komen met uw medewerkers. Daarom biedt Bureau De Wit u juridisch advies bij verschillende situaties:

  • Juridisch advies bij arbeidsovereenkomst Bureau De Wit ondersteunt u bij het realiseren of organiseren van arbeidsovereenkomsten en CAO, algemene arbeidsvoorwaarden, functioneringsgesprekken, detacheren van personeel en dossieropbouw.
  • Juridisch advies bij arbeidsconflicten Bij arbeidsconflicten kan Bureau De Wit u ondersteunen om het functioneren van een werknemer te verbeteren of eventueel een ontslagtraject goed voorbereid in te gaan.
  • Juridisch advies bij reorganisatie Als u genoodzaakt bent uw bedrijf te reorganiseren kunt u Bureau De Wit inschakelen om een eventueel collectief ontslag of sociaal plan te begeleiden.
  • Juridisch advies bij arbeidsongeschiktheid Heeft u een medewerker die arbeidsongeschikt raakt? Bureau De Wit beantwoordt uw vragen over verzuim en reïntegratietrajecten.

 

Het is voor werknemers vaak onduidelijk waar zij recht op hebben. Heeft u vragen of heeft u het idee dat u niet eerlijk wordt behandeld? Bureau De Wit helpt u graag op weg over bijvoorbeeld:

  • Dreigend ontslag
  • Reïntegratie
  • Salaris en voorwaarden
  • Etc.

Werkt u veel over maar krijgt u de uren niet gecompenseerd?
Bureau De Wit staat voor u klaar bij ieder arbeidsconflict. Bij een dreigend ontslag voert Bureau De Wit gesprekken en onderhandelingen met uw werkgever. Als er geen schikking plaats kan vinden vertegenwoordigt Bureau De Wit u voor de kantonrechter, de bestuursrechter of een bezwaarcommissie.

 

Het ambtenarenrecht is eigenlijk niets meer of minder dan arbeidsrecht maar dan voor werknemers in dienst van een overheidsinstelling. De rechtspositie en de regels rondom aanstelling en ontslag wijken echter af van die van het ‘normale’ arbeidsrecht. Bureau De Wit is gespecialiseerd in zowel het arbeidsrecht als het ambtenarenrecht.

 

Het sociale zekerheidrecht helpt u wanneer u (tijdelijk) niet in staat bent inkomen te werven. Bijvoorbeeld bij pensioen, (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, als u werkloos raakt, of wanneer uw partner komt te overlijden.

Het UWV (Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen) bepaalt in die gevallen uw uitkering. Indien u het niet eens bent met de beslissing van het UWV kunt u bezwaar aantekenen. Bureau De Wit analyseert uw situatie en kijkt samen met u of een procedure raadzaam is.


juridisch adviesbureau De Wit